Goda liv i kollapsen

Gemensam och individuell motståndskraft. För sociala rörelser och engagerade samhällsbyggare.

Tryckpressen är ett exempel på ett av flera kommunikationsverktyg som diskuteras i inlägget

Kommunikation: En grundläggande faktor för motståndskraft

Kommunikation är ett ämne där en aldrig är fulllärd. Det är ett brett ämne och oerhört viktigt både för goda liv i vardagen och för motståndskraft. Inom ämnet kommunikation finns det också väldigt många områden att fördjupa sig i. Det kan handla om att kunna leverera kritik på ett konstruktivt sätt och bemöta upprörda människor med lågaffektivt bemötande och som att i detta inlägg diskutera kommunikation ur ett tekniskt perspektiv utifrån antagandet att tillgången till telefonnät och elektricitet är begränsad. Det här inlägget är en sammanfattning och ett förtydligande inför en fristående studiecirkel där vi delade kunskaper på olika områden. Inför denna passade jag på att fördjupa mina kunskaper inom ämnet kommunikation.

Lämna gärna kommentarer och synpunkter om inlägget med en kommentar i gemenskapen https://aggregatet.org/c/prepping Även om jag fördjupat mig i ämnet så finns det mycket kvar att slipa på och lära och jag fördjupar mig gärna mer i dialog med kamrater.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan eller att prata igenom kommunikationsvägar i praktiken är en bra förberedelse en kan göra inför en situation där elnät och telefonnät inte fungerar så som en förväntar sig i vardagen. Ett exempel på en sådan situation kan vara om personer i en grupp kommit ifrån varandra efter en evakuering från en omfattande översvämning eller konflikt.

Prata igenom kontaktvägar

För att börja förbereda sig för en situaton där en inte kan förlita sig på ordinarie kontaktvägar kan det vara bra att prata igenom hur en kontakt kan etableras på olika sätt. I min familj har vi pratat om ett schema för att kunna träffas ifall vi kommer ifrån varandra samt en plan för att lämna meddelanden. Ett fiktivt exempel kan vara att säga att gruppen ska sammanstråla i den största katedralen i den största staden i närmare området, och lämna meddelande på anslagstavlor i närheten om det inte går att träffas där. Det kanske också är klokt att komma på något slags kod för dessa meddelanden.

Plan för telefonsamtal:

Kommunikationsplanen kan med fördel innehålla en plan eller ett schema för telefonsamtal. För att spara batteri bör telefonen vara avslägen eller i flygplansläge så mycket som möjligt och i övrigt håller telefonen avstängd och skyddad från regn eller fallskador. Precis som det i ett utsatt läge är viktigare att inte ta risker där en kan skada sig eller andra är det viktigt att vara försiktig med utrustning en inte vet om eller när den kan ersättas.

Här är ett förslag på plan för telefonsamtal:

  • Varje heltimme slår alla i gruppen på telefonen.
  • Person A ringer
  • Person B ringer 5 minuter därefter.
  • Innan telefonen slås av skickas ett sms om det inte gått att komma fram med samtalet.
  • Flygplansläge, slå av telefon, batterisparfunktion.

Adressbok

I skrivande stund är jag på resa. I väskan har jag en liten anteckningsbok och min partner har en likadan. I denna har jag skrivit upp adresser och kontaktinformation till nära och kära och lite annan matnyttig information. Tanken är att fylla på med mer information. Kopia av pass, kommunikationsplan, plan för telefonsamtal, plan för rakelkommunikation m.m.

Geocache:

En lite mer esoterisk idé som inte lämnat idéstadiet är att lämna meddelande i exempelvis en kinderäggförpackning på en förbestämd plats och komma överrens om en plan för hur och var en kan lämna meddelanden. Det kan till exempel vara en plats i hemmet eller på någon hemlig plats en lätt kan ta sig till och känna igen. Ett förslag kunde vara att ha: ”Under bron, på den östra sidan av den östligaste bron”, i en tätort där en varit som en meddelandeplats. Då vet de andra i gruppen vart de ska leta ifall gruppen kommer ifrån varandra.

Nödradio/vevradio

Genom att lyssna på SR p4 kan en få tillgång till offentlig kommunikation. En väldigt viktig aspekt av kommunikation under en kris är att kunna informera sig om omvärldsläget. För att kunna göra detta även om elen gått behövs en radiomottagare som klarar att ta emot radiosignaler utan anslutning till el-nätet.

Vevradio ”Crank Power” by cogdogblog is marked with CC0 1.0.


Det finns flera redskap för att lösa detta:

  • Vevradio eller nödradio, inbyggt batteri, vev, solceller.
  • Batteriradio
  • Bilradio

För att vara säker på att kunna kommunicera är det klokt att ha tre olika metoder (tre-regeln) för att kunna lyssna på radio.

Det finns alla möjliga sorters vev-radios. Jag har skaffat mig en för att kunna ha en i alla fall. Det är möjligt att jag köper en till som är bättre i framtiden men jag skaffade den billigaste och enklaste modellen jag kunde komma över. Den fungerar utmärkt för att ta emot p4 i ett före detta skyddsrum på jobbet. Den kommer fungera sämre i en bunker, men i de allra flesta fall kommer den fungera utmärkt. Beredskap är en prylsport, och det är paradoxalt att köpa saker för att förbereda sig på en potentiell kris när konsumtion spär på klimatförändringarna, men jag gjorde ställningstagandet att det här ändå är en pryl jag vill ha hemma.

Tvåvägsradio

En komradio transciever, tvåvägsradio eller sändtagare (kan sända och ta emot signal) gör det möjligt att kommunicera på avstånd utan mobilnät. Det finns radio som kan sända på några kilometers avstånd och mer kraftfulla system, lågfrekventa system som kan sända ut signaler över hela världen.

Tycker du att det känns värt att satsa på en sådan kommunikationsväg så behöver du egentligen inte veta allt utan det räcker att kunna signalera (kommunicera effektivt via radio) och skaffa tillgång till billiga och licensfria PMR-radio enheter (Private Mobile Radio) så har du en kontaktväg med några kilometers räckvidd. Vi testade sådana hemifrån till förskolan 2.5 km bort, och det fungerade toppen.

PMR Private Mobile Radio” by Laurent is licensed under CC BY-SA 3.0.

Signalen sänds via radiovågor och ju lägre frekvens signalen har desto längre avstånd kan den nå.

I Sverige och för beredskapssyfte i inlandet är de viktigaste frekvensspannen 31 mhz, 155 (156) mhz och 446 mhz. De här banden är i sin tur indelade i olika kanaler.

Jaktradio 31 mhz och 155 mhz används för jakt, skogsbruk, lantbruk och friluftsliv.

PMR 446 mhz är helt undantaget licens.

Andra frekvenser, exempelvis sjöradio (VHF) kräver licens. Det gäller även amatörradio och många andra frekvenser. Frekvensregleringar verkar vara hyfsat standardiserade men det finns olika regler i olika länder vilket är viktigt att känna till om en tvingas fly till andra länder, och exempelvis konfronteras av gränsvakter eller polis. Vi använder PMR för att kunna kommunicera på gården. Våra radioapparater har 8 upplåsta kanaler, och kan låsa upp 8 till, men dessa ytterligare kanaler är förbjudna att använda i bland annat Ryssland.

Komradiosignal kan skickas digitalt eller analogt. Digital räcker lite längre och har bättre kvalitet men har den ingen signal klipper ljudet och försvinner helt. En digital signal kan också vara krypterad. Krypterad radiokommunikation verkar vara lite juridiskt skakigt även om det inte verkar vara direkt olagligt. Kryptering finns också på olika nivåer. Våra radioapparater har en inbyggd kodning. Jag tror inte denna kan kallas en riktig kryptering och skulle kunna knäckas av militären eller liknande aktör som förfogar över resurser att göra sånt. Kodad PMR ska inte betraktas som säker kommunikation, samtidigt är kanske sannolikheten att just den kanal och just den kod gruppen använder ska avlyssnas i en kris ganska låg. När just din vängrupp behöver fly från SD-Warboys kanske det är värt risken, eller inte?

LORA/LORAwan – Nätverk via radio

Jag har ett drömprojekt, vår mikro gick just sönder. Den är ju faktiskt en Faradays bur som skulle skydda elektronik monterad i micron från en elektromagnetisk puls genererad av en solstorm eller en atombomb detonerad på hög höjd. Det här är ju en av de klassiska riskprognoserna bland preppers och den är ju inte helt tagen ur luften. Det är lätt att föreställa sig att konsekvenserna blir väldigt omfattande av att alla kretskort som inte är adekvat skyddade bränns ut. Det är inte en tanke jag vill kontemplera för länge, men ifall det skulle hända så skulle det kunna vara väldigt bra att ha lagrat information på skyddad lagringsmedia. Min dröm vore att ladda ner Wikipedia och andra liknande arkiv på hårddiskar som monteras inne i mikrovågsugnen, en raspberrypi och transformatorer för att kunna driva denna med AA-batterier och en dynamo för att ladda dessa. Men jag har ju ingen nytta av det här arkivet om det inte går att dela med sig av informationen. Ett sätt att sända ut informationen om arkivet skulle kunna vara via LORA eller LORAwan, nätverk via radio.

Bild som visar en LORAwan uppställning
The magic behind the LPWAN LoRaWAN for the #iotchallenge” by devsteve is licensed under CC BY 2.0.

LORA kan beskrivas som ett alternativ till WiFi eller trådlöst nätverk som kan sända information över längre avstånd. LORA använder det licensfria EU868 bandet 863–870/873 Mhz för att överföra information till andra LORA-enheter. Fördelen med LORA är att LORA inte kräver någon annan infrastruktur än andra LORA-enheter inom ett begränsat område. Ett möjligt användningsområde för LORA skulle exempelvis kunna vara för att koordinera en massaktion med krypterade meddelanden via LORAwan. Ni som var med kan säkert föreställa er hur detta hade kunnat användas under Folk Mot Fossilgas där det var svårt att få bekräftat information från de olika fingrarna. Hade det funnits vängrupper som haft LORAwan-apparater i varje vängrupp hade detta, rätt använt, kunnat underlätta kommunikationen.

Nackdelen med LORAwan är att tekniken kräver specialutrustning. Antingen fristående enheter, LORA-moduler för mobiltelefon eller LORA-kort alternativt dongel för en dator och säkert kan upplevas som en lite krånglig eller avancerad teknik. Men tänk att kunna distribuera en stor mängd ackumulerad kunskap över LORA i en situation där internet, el och serverhallar är utslagna över ett decentraliserat LORAwan-nät.

Zine

Hur gör en då i en situation där det inte finns möjlighet att generera elektricitet? Sociala rörelser som engagerar sig mer långsiktigt för beredskap skulle kunna fundera på om det vore värt att upprätthålla manuella tryckmöjligheter. Om kommunikationsmöjligheterna begränsas så kan ett tryckt flygblad eller zine vara en bra lösning för att nå ut bredare med information.

Finns tillgång till el så behövs endast skrivare, scanner, kopiator. Men utan el behövs möjlighet att trycka manuellt. Det fnns museum som har kvar manuella tryckpressar, det är fascinerande apparater som hanterats av professionella yrkespersoner. Jag har ingen direkt kunskap om det men kan tänka mig att just tryckeriverksamhet hade varit ganska svårt att få igång efter en totalkollaps av samhället och där mycket kompetens kring trycksättning gått förlorad. Det här kan vara ett jättespännande område för en intressegrupp att fördjupa sig i och samverka med museer och hembygdsgårdar om att bevara kunskap om tryckkonsten. I en svår krissituation efter exempelvis en solstorm där sociala rörelser behöver disseminera information hade det kunnat vara ovärderlig kunskap att kunna trycka upp och sprida information med hjälp av en gammal handdriven tryckpress.


Diskutera

Låt oss fortsätta fördjupningen i dialog på aggregatet.org/c/prepping, en gemenskap där det finns utrymme för att prata om motståndskraft på det fria internet utanför stat och marknad. Hur kan vi bygga strategiskt djup kring kommunikation på ett sätt som låter oss leva goda liv och ha kul under tiden? Det är definitivt kul att nörda ner sig tillsammans på Aggregatet eller Kamratdataföreningen Konstellationens andra fria plattform Spejset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *