Goda liv i kollapsen

Gemensam och individuell motståndskraft. För sociala rörelser och engagerade samhällsbyggare.

Bild som visar en person med en kundvagn fylld med toalettpapper

Klass, jämlikhet och hemberedskap i prepper-kretsar

I serien ”Uppdrag mat” besöker programledaren Mauri en prepper som tvingats äta upp sitt matförråd . Han får sedan ny mat av Hermundsson. Episoden spelas upp som en bit humor men synliggör och avmaskerar en aspekt av hemberedskap. Att kunna upprätthålla en beredskap inför oförutsedda händelser är ett ekonomiskt privilegium.

Preppers diskuterar ekonomi, men oftast utifrån perspektivet att alla har råd att förbereda sig i någon mån. Med detta menas att de flesta (i alla fall över tid) har det ekonomiska uttrymmet att köpa några konservburkar, några dunkar att fylla med vatten och en vevradio för 300 kr. Argumentet förbiser att det verkligen inte är alla som har detta ekonomiska utrymme. Hur förbereder du dig om du på ett eller annat sätt redan genomlever en kris eller svikits av samhället? Hemlösa, internerade, papperslösa är några av de grupper som exkluderas.

Samtidigt framhålls att beredskap är en prylsport. Kommunikationsutrustning, mat- och vattenförråd, verktyg, skyddsutrustning. Även för den som har en god och stadig inkomst kan kostnaderna skena. I en beredskapspodcast diskuteras hur ovist det är att preppa på kredit. Men det synliggör också att budskapet om beredskap främst riktar sig till den som har råd. Det finns ett problem med klassaspekten inom beredskapssfären.

Undantaget som ofta lyfts fram är kunskap, här finns resurser som biblioteket, fria resurser på internet med mera där en person oavsett ekonomi kan läsa på kunskaper som är värdefulla i en krissituation. Däremot diskuteras sällan hur personer med funktionssätt som avviker från normen, fattiga eller andra marginaliserade grupper kan bidra.

All beredskap i ett långsiktigt perspektiv inkluderar andra människor. En minoritet har insett behovet av att förbereda sig även om de flesta har de ekonomiska möjligheterna. De av oss som har privilegiet att kunna förbereda sig kan också sägas ha ett ansvar gentemot andra. Dels att informera om behovet att förbereda sig och dels att förbereda sig för att hjälpa dem som inte kan eller vill förbereda sig själva.

Skärmdump från tv-serien Last of Us där huvudpersonerna tittar på får.
”It is that. Literally. This is a commune. We’re communists!” – Maria, the Last of Us. Skärmdump från TV-serien.

Det finns en skillnad mellan den prepper som är mer fast i en bunkermentalitet där det handlar om den egna och familjens överlevnad. Jämfört med den som insett att människan som ett socialt djur är beroende av andra för ett meningsfullt liv. Här finns skillnaden mellan att hemlighålla sitt preppande för att kunna behålla för sig själv eller att förbereda sig för att ta emot andra. Här handlar det inte om att naivt öppna dörrarna utan om att bygga meningsfulla sociala gemenskaper här och nu samt att organisera och mobilisera gemensam beredskap.

Klass är en förbisedd aspekt av beredskap. Staten förväntar sig av medborgarna att vi ska ha minst en veckas beredskap. Patrik Sellman från podden ”I väntan på katastrofen” brukar ställa den retoriska frågan om vad som händer efter den veckan. Här läggs ett stort och viktigt ansvar på oss som medborgare. Viktigare än så är att vi har ett egenintresse av att ta hand om oss själva och bidra till andra människors välfärd även i en krissituation. Staten struntar i att inte alla har råd att upprätthålla en beredskap. Vad ska vi göra åt det?


Reagera och följ blogginläggen på det öppna internet

Jag postar ofta under hashtaggen #prepppeppmastodoninstansen Spejset som är öppen för var och en som accepterar föreningen konstellationens regler.

Diskutera och kommentera gärna inlägget på Lemmy-instansen Aggregatet

Ett svar till ”Klass, jämlikhet och hemberedskap i prepper-kretsar”

  1. […] alla som har råd att upprätthålla en beredskap och behovet av beredskap kan tänkas vara större för den som har mycket egendom att beskydda. En […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *