Goda liv i kollapsen

Gemensam och individuell motståndskraft. För sociala rörelser och engagerade samhällsbyggare.

Vision av en omvandlad oljeplattform som illustrerar Kraftvärns arbete

Kraftvärnet alstrar energi och tillit!

Ursprungligen publicerad i Goda Nyheter på Klimatcoachen.se

När oron för ökande energipriser var som värst 2022 föddes tanken hos några personer i Västra Ångermanland att organisera alternativ till kraftbolagens energimonopol. De är nu fyra stycken som bor inom fem mils radie som har startat Kraftvärn. Såhär berättar Jonathan Lange:

”Vi i kraftvärnet möts regelbundet för att samtala och samarbeta. Vi har hjälpt varandra med saker som behövts göras i husen, till exempel att röja ut ett garage, fixat med ved och skrapat färg. I vår egen takt närmar vi oss hur vi ska kunna ta oss an vårt behov av kraft. I höstas ordnades en föreläsning med energirådgivare från organisationen Coompanion och vi har deltagit i en föreläsning om solcellssamarbetet som Röstånga tillsammans gör i Skåne. Nu är vi nära att konstituera vår grupp runt det främsta målet att producera tillit. Vi kommer att arbeta vidare med vårt behov av kraft men värdera varje aktivitet och ställningstagande utifrån om det producerar tillit till och inom gruppen. Bakgrunden till att i första hand konstituera sig kring tillit är att det är grundförutsättningen för att göra någonting gemensamt. Har vi tillit har vi kapacitet att verka gemensamt. Vi har inspirerats av Byakademin, skogsvärn och matvärn.

Vi har funderat på olika aktiviteter för att påverka vår egen kraftanvändning och kraftförsörjning i önskvärd riktning, mot mer självständighet och egenmakt. Under processen har vi undersökt möjligheter som att bilda förening, starta bankkonto eller bilda sparkassa. Eftersom kraft till stor del handlar om el finns det begränsningar kring vad vi kan göra själva och därför behöver vi lösa finansiering för att kunna betala för energieffektivisering eller investeringar.

När det gäller finansiering har vi identifierat en hel del utmaningar. Att starta en sparkassa är det vi pratat om mest, men det skulle kräva att vi ställer oss under finansinspektionen och drar på oss enorma kostnader för granskning. Även att bilda förening och starta bankkonto kostar en hel del pengar för en liten, nystartad förening. Här finns ett gryende demokratiskt problem för civilsamhället. Tillit blir då en möjliggörande faktor och den lösning vi tittar på just nu är att skapa ett slags tillits-kassa, men där får vi återkomma med information när vi hittat formerna för det.

Tanken är att sedan använda denna kassa och hjälpas åt att identifiera de bästa åtgärderna för att gemensamt just ta ansvar för vår egen kraft-användning och kraftproduktion. Det skulle kunna handla om att byta fönster eller göra andra åtgärder som sparar energi eller att göra sådant som att investera i solceller till någons hus eller bygga ett bio-gaskraftverk i byn, så som gjorts på några andra ställen.

Det är lätt att drömma stort, men vi börjar smått med att göra någonting konkret själva. När vi gör saker tillsammans, exempelvis när vi städade garaget, bygger vi tillit och denna gör det sedan möjligt att planera mer långsiktigt och storslaget.

Goda nyheter från Klimatcoachen

Har du förslag på goda nyheter?

(Jag (Jonathan) tar mig friheten att bifoga ett medskick från Klimatcoachen)

Mitt mål med de här inläggen är att kunna sprida berättelserna om alla de initiativ som tas av vanliga människor hela tiden för fred på och med jorden. Jag vill lyfta det fredsarbete som ständigt pågår men som inte får en promille av den uppmärksamhet vi riktar mot våldet och kriget. Jag klarar dock inte det här på egen hand.

Har du någon berättelse du vill dela, eller kanske känner någon som har? Tveka inte, utan hör av dig till mig!


Reagera och följ blogginläggen på det öppna internet

Jag postar ofta under hashtaggen #prepppeppmastodoninstansen Spejset som är öppen för var och en som accepterar föreningen konstellationens regler.

Diskutera och kommentera gärna inlägget på Lemmy-instansen Aggregatet