Goda liv i kollapsen

Gemensam och individuell motståndskraft. För sociala rörelser och engagerade samhällsbyggare.

Illustration av flykt med båt

Beredskap och Hegemoni

När beredskap i en mer osäker omvärld blivit ett allmänintresse har kopplingen mellan prepping och reaktionär högerpolitik blivit mindre tydlig. I podden Live Like the World is Dying (f.ö. ett väldigt bra tips på temat hemberedskap) uppmärksammar Margaret och Tyler hur detta leder till att tanken på hemberedskapstanken blir mer allmänt godtagbar. Det leder också till att personer som inte är reaktionära börjar intressera sig för beredskap.

Från att diskussioner om beredskap, mest rört sig om ett hypotetiskt allas krig mot alla, läggs ett större fokus på gemensam beredskap. Så som lokal eller nationell samhällsberedskap. Det här skiftet är bra. Beredskap är inte en högerpolitisk fråga utan berör oss alla.

Det finns många perspektiv på vad staten och marknaden är och hur de förhåller sig till varandra. Lika många exempel finns där stater och marknadsaktörer agerat på ett människofientligt sätt. Där de har kränkt människovärdet och mänskliga rättigheter. Ett exempel är hur det svenska rättsväsendet fått kritik för hälsofarligt långa häktningstider. För den som engagerar sig i sociala rörelser för ett bättre samhälle är det naivt att förlita sig på stat och marknad i en nödsituation. För politiska dissidenter bör det inte vara svårt att se behovet av hemberedskap och beredskap i lokalsamhället.

Mainstreemberedskap betyder inte en progressiv syn på beredskap. Det finns inga starka röster som pratar om beredskapen inför följderna av klimatförändringarna. Kampen för minskade utsläpp är en bra början, men parallellt med denna behöver alternativ byggas som förkroppsligar ett framtida samhälle som klarar av att möta utmaningarna ett förändrat klimat innebär. De röster som hörs är allmänt de personer som länge pratat om behovet av beredskap. Det är personer som bitvis dragit ett tungt och viktigt lass, men det är också övervägande män, övervägande medelklass och övervägande personer födda i Sverige som hörts. Det betyder att marginaliserade grupper utelämnats och att deras behov inte synliggjorts. Här finns ett uppdämt behov av att ställa frågor och visa olika upplevelser av kris, konflikt och beredskap.

Vi kan se hur personer med andra funktionssätt kan lära oss mycket om en beredskap som redan präglar deras vardag Leah on Disability and Preparedness, (avsnitt 101 av Live like the world is dying.) och personer som levt igenom en flykt har oerhört mycket att lära oss som haft turen att slippa det. Om vi inte sätter örat till marken och lyssnar riskerar vi att missa avgörande erfarenheter som gör det möjligt att kunna fortsätta leva goda liv i samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *