Goda liv i kollapsen

Gemensam och individuell motståndskraft. För sociala rörelser och engagerade samhällsbyggare.

 • Matvärn – så bygger vi fred och säkerhet

  Matvärn – så bygger vi fred och säkerhet

  Matvärn är en självorganiserande rörelse där mindre grupper producerar och delar mat lokalt, utan statlig eller kommersiell inblandning, för att främja tillit och solidaritet. Matvärn värderar mat och arbete utifrån sociala och ekologiska aspekter och strävar efter att skapa självständiga frizoner mot kriser och påfrestningar.

 • Potatis tillsammans

  Potatis tillsammans

  Potatisupproret är ett initiativ för att förmå fler att sätta potatis. Potatis är en fantastisk gröda som ger mycket näring och energi med relativt liten arbetsinsats. Det är också en gröda som är lätt att lyckas med. Potatisupprorets uppmaning är att odla potatis tillsammans för att fler ska få del av överskottet och målet är…

 • Kommunikation: En grundläggande faktor för motståndskraft

  Kommunikation: En grundläggande faktor för motståndskraft

  Kommunikation är ett livslångt och viktigt ämne med många djupdykningsområden som teknisk beredskap vid nät- och strömavbrott. Förberedelser inkluderar genomgång av alternativa kontaktvägar och kommunikationsplaner för krissituationer. Användning av digitala och analoga kommunikationsmetoder som PMR-radio och LORA är centrala, liksom manuella tryckmöjligheter vid elbortfall. Dialog och kunskapsutbyte om dessa ämnen uppmuntras inom onlinegemenskaper som Aggregatet.org.

 • Kraftvärnet alstrar energi och tillit!

  Kraftvärnet alstrar energi och tillit!

  Ursprungligen publicerad i Goda Nyheter på Klimatcoachen.se När oron för ökande energipriser var som värst 2022 föddes tanken hos några personer i Västra Ångermanland att organisera alternativ till kraftbolagens energimonopol. De är nu fyra stycken som bor inom fem mils radie som har startat Kraftvärn. Såhär berättar Jonathan Lange: ”Vi i kraftvärnet möts regelbundet för…

 • Motståndskraft för Goda liv: Gemensam beredskap när krisen redan drabbat oss

  Motståndskraft för Goda liv: Gemensam beredskap när krisen redan drabbat oss

  Varje långsiktig beredskapsplan behöver mänskligt samarbete, både i det nuvarande och i ett krisdrabbat samhälle. Sverige, som ett av världens mest individualistiska och sekulariserade länder, har sett en tillbakagång i statens ansvar för välfärd på grund av nyliberalisering. David Jonstad diskuterar i Kollaps att samhällskollaps är en gradvis process drivet av sammanflätade faktorer såsom energibrist.…

 • Vardagsrasism och prepping? När samhället kollapsar blir alla dom andra Warboys, eller?

  Vardagsrasism och prepping? När samhället kollapsar blir alla dom andra Warboys, eller?

  I ”Black Flags and Windmills” återger scott crow sina upplevelser av ömsesidig hjälp i New Orleans, dit han rest i efterdyningarna av orkanen Katrina, för att undsätta vänner och kamrater. Det var många år sedan jag läste boken nu, men den har bidragit starkt till att forma min syn på kriser och katastrofer. Boken skildrar…